Anasayfa
En Çok Okunanlar
En Yeniler
Üye GirişiTürkiyede Görülen İklim Tipleri Haritası
Ekleyen : admin Okunma Sayısı : 37853
Ekl. Tar: 20-03-2014 Gün. Tar: 20-03-2014

Bu Yazıda Neler Var

 • 1. Karadeniz İklimi
 • a. Doğu Karadeniz Tipi
 • b. Orta Karadeniz Tipi
 • c. Batı Karadeniz Tipi
 • Karadeniz İkliminin Özellikleri
 • Karadeniz İkliminin Doğal Bitki Örtüsü
 • Karadeniz Bölgesi Bitki Katları
 • 2. Akdeniz İklimi
 • a. Asıl Akdeniz Tipi
 • b. Bozulmuş Akdeniz Tipi (Marmara Tipi)
 • Akdeniz İkliminin Özellikleri
 • Akdeniz İkliminin Doğal Bitki Örtüsü
 • 3. Karasal İklim
 • a. İç Anadolu Tipi
 • b. Güneydoğu Anadolu Tipi
 • c. Doğu Anadolu Tipi (Yazın Yağışlı Tip)
 • d. Doğu Anadolu Tipi (Yazları Kurak Tip)
 • Karasal İklimin Özellikleri
 • Karasal İklimin Doğal Bitki Örtüsü
 • İlgili Yazılar

  01 | Türkiyede Görülen İklim Tipleri
  02 | Akdeniz İklimi
  03 | Karasal İklim
  04 | Kutup İklimi
  05 | Savan İklimi
  06 | Karadeniz İklimi
  07 | Mevsim
  08 | Tundra İklimi
  09 | İklim
  10 | Ekvatoral İklim
  11 | İklimin Etkileri
  12 | Muson İklimi
  13 | İklim Kuşağı
  14 | Ilıman Kuşak İklimleri
  15 | Çöl İklimi
  16 | İklim Tipleri
  17 | Soğuk Kuşak İklimleri
  18 | İlkbahar
  19 | Sıcak Kuşak İklimleri
  20 | Kış
  21 | İklimin Turizme Etkisi
  22 | İklimin Nüfus ve Yerleşmeler Üzerine Etkisi
  23 | İklimin çevre üzerine etkileri
  24 | İklimin Tarıma Etkisi
  25 | İklimin Toprağa Etkisi


  Türkiye, matematik ve özel konumu nedeniyle çeşitli iklim tiplerinin görüldüğü bir ülkedir. Türkiye’de, çevresindeki denizlerin, kara kütlelerinin, basınç merkezlerinin, enlemin ve yeryüzü şekillerinin etkisiyle 3 ana iklim tipi belirmiştir. Ana iklim tipleri arasında her iki iklim tipinin de özelliğini taşıyan geçiş iklimleri görülür.

  1. Karadeniz İklimi

  a. Doğu Karadeniz Tipi

  Dağların kıyıdan hemen sonra yükselmesi, uzanış yönleri ve bunların yağış getiren rüzgarlara dönük olması gibi etkenlerden dolayı Türkiye’nin ve bölgenin en yağışlı bölümüdür.
  Yıllık sıcaklık ortalaması : 14°C - 15°C
  Ocak ayı sıcaklık ortalaması : 7°C
  Temmuz ayı sıcaklık ortalaması : 23°C
  Yıllık yağış miktarı 1500-2500 mm

  b. Orta Karadeniz Tipi

  Bu bölümde dağlar kıyıdan uzaklaştığı ve yükseltileri azaldığı için yıllık yağış miktarı azalmıştır.
  Yıllık sıcaklık farkları azdır.
  Yıllık sıcaklık ortalaması : 14°C - 15°C
  Ocak ayı sıcaklık ortalaması : 7°C
  Temmuz ayı sıcaklık ortalaması : 23°C
  Yıllık yağış miktarı : 700 – 900 mm

  c. Batı Karadeniz Tipi

  Yaz ve kış sıcaklıkları Orta ve Doğu Karadeniz tipine göre biraz daha düşüktür.
  Yıllık yağış miktarı, Orta Karadeniz’dekinden daha azdır.
  Kar yağışı ile don olayı Doğu ve Orta Karadeniz’e göre daha sık görülür.
  Yıllık sıcaklık ortalaması : 13°C - 14°C
  Ocak ayı sıcaklık ortalaması : 5°C
  Temmuz ayı sıcaklık ortalaması : 21°C
  Yıllık yağış miktarı : 1000-1500 mm

  Karadeniz İkliminin Özellikleri

  Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde görülür.
  Her mevsim yağışlıdır. En çok yağış sonbahar ile kış aylarında düşer.
  Türkiye’de görülen iklimler içinde yıllık yağış miktarı en fazla olandır.
  Yazlar serin ve yağışlı, kışlar ılık ve yağışlı geçer.
  Yıllık sıcaklık farkı azdır.
  Bulutluluk oranı yüksek, güneşli gün sayısı azdır.
  Karadeniz iklimi yer şekillerinin farklılığı nedeniyle 3 alt tipe ayrılmıştır.

  UYARI : Karadeniz iklimi sıcaklık ve nem koşulları bakımından okyanusal iklime benzer. Bu iklim tipinde yağış miktarı dağların konumuna ve yükseltilerine bağlı olarak farklılık gösterir.

  Karadeniz İkliminin Doğal Bitki Örtüsü

  Sıcaklık ve yağış koşulları gür ormanların ve ormanaltı florasının gelişmesini sağlamıştır. Ancak Orta Karadeniz Bölümü’nde yıllık yağış miktarının azalmasına bağlı olarak orman örtüsü zayıflar.

  Karadeniz Bölgesi Bitki Katları

  Geniş yapraklı ağaçlardan oluşan orman
  Geniş ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşan orman
  İğne yapraklı ağaçlardan oluşan orman
  Alpin çayırlar

  2. Akdeniz İklimi

  a. Asıl Akdeniz Tipi

  Akdeniz ve Ege kıyılarında görülür.
  Dağların kıyıdan hemen sonra yükseldiği yerlerde yağış miktarı artar.
  Kış sıcaklığının en yüksek olduğu yerler Akdeniz kıyılarıdır.
  Yıllık sıcaklık ortalaması : 18°C - 19°C
  Ocak ayı sıcaklık ortalaması : 8°C - 9°C
  Temmuz ayı sıcaklık ortalaması : 28°C - 30°C
  Yıllık yağış miktarı : 750 – 1000 mm

  b. Bozulmuş Akdeniz Tipi (Marmara Tipi)

  Gelibolu Yarımadası ile Güney Marmara kıyılarında daha yaygın olan bu iklim tipi, Trakya’nın büyük bir bölümünde de görülür.
  Akdeniz iklimi ile Karadeniz iklimi arasında geçiş özelliği gösterir.
  Enlem farkı nedeniyle sıcaklık ortalamaları Asıl Akdeniz tipine göre düşüktür.
  Kar yağışı ve don olayı Asıl Akdeniz tipine göre daha sık görülür.
  Yıllık sıcaklık ortalaması : 12°C - 15°C
  Ocak ayı sıcaklık ortalaması : 5°C - 6°C
  Temmuz ayı sıcaklık ortalaması : 24°C
  Yıllık yağış miktarı : 600 – 800 mm

  UYARI : Akdeniz İkliminin Marmara tipinde sıcaklıkların daha düşük olması, enlem farkı ve kuzeyden gelen rüzgarların etkisiyle açıklanır, Karadeniz ikliminin etkisiyle yaz yağışlarında artış görülür.

  Akdeniz İkliminin Özellikleri

  Yazları sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer.
  Kar yağışı ve don olayı ender görülür.
  En yağışlı mevsim kış, en kurak mevsim yazdır.
  Yaz kuraklığı belirgindir.
  Akdeniz iklimi sıcaklık ortalamaları farklı olduğu için 2 tipe ayrılır.

  UYARI : Akdeniz ikliminin etki alanı Akdeniz Bölgesi’nde Toros Dağları’nın varlığı nedeniyle dar, Ege Bölgesi’nde ise dağların kıyıya dik uzanması nedeniyle geniştir. 

  Akdeniz İkliminin Doğal Bitki Örtüsü

  Kısa, bodur ağaç ve çalılardan oluşan makilerdir. Maki bütün yıl boyunca yeşil kalır.
  Makilerin yükselti sınırı enlemin etkisine bağlı olarak değişir.
  Akdeniz’de 700 – 800 m
  Ege’de 400 – 500 m
  Güney Marmara’da ise 250 – 300 m’dir.

  3. Karasal İklim

  a. İç Anadolu Tipi

  İç Anadolu, İç Batı Anadolu, Göller Yöresi ve Ergene Havzası’nda görülür.
  Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer.
  En yağışlı mevsim ilkbahardır.
  Yıllık sıcaklık ortalaması : 10°C - 12°C
  Ocak ayı sıcaklık ortalaması : 2°C - 4°C
  Temmuz ayı sıcaklık ortalaması : 25°C
  Yıllık yağış miktarı : 250 – 500 mm

  b. Güneydoğu Anadolu Tipi

  Türkiye’nin en sıcak iklim bölgesidir.
  Yazlar çok sıcak, kurak ve uzun, kışlar ılık, yer yer soğuk ve kısa geçer.
  Yaz kuraklığının en belirgin olduğu bölgedir.
  Bölgenin batısında kış yağışları, doğusunda ilkbahar yağışları belirgindir.
  Yıllık sıcaklık ortalaması : 15°C – 19°C
  Ocak ayı sıcaklık ortalaması : 1°C - 2°C
  Temmuz ayı sıcaklık ortalaması :30°C den yüksek
  Yıllık yağış miktarı : 400 – 700 mm

  c. Doğu Anadolu Tipi (Yazın Yağışlı Tip)

  Bölgenin yüksek bölümlerinde karasal iklim özellikleri daha belirgindir.
  Kışlar çok soğuk, karlı ve uzun, yazlar serin, yağışlı ve kısa geçer.
  En yağışlı mevsimler, yaz ve ilkbahardır.
  Kar yağışı ve don olayı çok sık görülür.
  Yükseltinin etkisiyle kar yağışı diğer bölgelere göre erken başlar.
  Yıllık sıcaklık ortalaması : 3°C - 6°C
  Ocak ayı sıcaklık ortalaması : -12°C’den düşük
  Temmuz ayı sıcaklık ortalaması :21°C - 22°C
  Yıllık yağış miktarı : 400 – 600 mm

  d. Doğu Anadolu Tipi (Yazları Kurak Tip)

  Bölgenin Çukurda kalan alanlarında (Yukarı Fırat, Orta ve Yukarı Murat Bölümleri) kış sıcaklığı biraz daha yüksektir. Ancak İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu tipine göre kışlar sert geçer.
  İlkbahar yağışları belirgindir.
  Yazlar daha sıcak ve kurak geçer.
  Bu iklim tipi yükseltisi düşük çöküntü ovalarında ve akarsularca derin yarılmış vadi tabanlarında görülür.
  Yıllık sıcaklık ortalaması : 12°C – 12°C
  Ocak ayı sıcaklık ortalaması : -8°C
  Temmuz ayı sıcaklık ortalaması :25°C den yüksek
  Yıllık yağış miktarı : 300 – 500 mm

  Karasal İklimin Özellikleri

  Kuzey Anadolu ve Toros Dağları denizel etkilerin iç bölgelere girmesini zorlaştırdığı için iç kesimlerde iklim karasallaşmıştır.
  Yıllık yağış miktarı az, sıcaklık farkları belirgindir.
  Karasal iklim, enlem ve yükselti farkı nedeniyle 3 tipe ayrılır:

  UYARI : Karasal iklimde yaz kuraklığının görülmesi, Akdeniz yağış rejiminin etkili olduğunu gösterir.

  Karasal İklimin Doğal Bitki Örtüsü

  İlkbahar yağışlarıyla yeşeren, yaz kuraklığı ile fazla boy atmadan sararan ve step (bozkır) adı verilen bitki örtüsü geniş yer kaplar. Step alanlarının bir bölümü antropojendir.
  Yüksek yerlerde yer yer iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar bulunur. Dağ doruklarına yakın yerlerde düşük sıcaklık nedeniyle dağ çayırları yer alır.
  Antropojen Step (Bozkır) : Ağaçların tahrip edildiği alanlarda gelişen steplere antropojen step (bozkır) adı verilir.

  Benzer Yazilar

  
  02 | İklim

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr

  En Çok Okunanlar

  04 | Sıfat Sıfat
  09 | Panel Panel
  10 | Zamir Zamir
  
  ..:: Online Uyeler ::..
   Nedir.Org Bi soru sor