Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Türkiyede Görülen İklim Tipleri Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Türkiye, matematik ve özel konumu nedeniyle çeşitli iklim tiplerinin görüldüğü bir ülkedir. Türkiye’de, çevresindeki denizlerin, kara kütlelerinin, basınç merkezlerinin, enlemin ve yeryüzü şekillerinin etkisiyle 3 ana iklim tipi belirmiştir. Ana iklim tipleri arasında her iki iklim tipinin de özelliğini taşıyan geçiş iklimleri görülür.

1. Karadeniz İklimi

a. Doğu Karadeniz Tipi

Dağların kıyıdan hemen sonra yükselmesi, uzanış yönleri ve bunların yağış getiren rüzgarlara dönük olması gibi etkenlerden dolayı Türkiye’nin ve bölgenin en yağışlı bölümüdür.
Yıllık sıcaklık ortalaması : 14°C - 15°C
Ocak ayı sıcaklık ortalaması : 7°C
Temmuz ayı sıcaklık ortalaması : 23°C
Yıllık yağış miktarı 1500-2500 mm

b. Orta Karadeniz Tipi

Bu bölümde dağlar kıyıdan uzaklaştığı ve yükseltileri azaldığı için yıllık yağış miktarı azalmıştır.
Yıllık sıcaklık farkları azdır.
Yıllık sıcaklık ortalaması : 14°C - 15°C
Ocak ayı sıcaklık ortalaması : 7°C
Temmuz ayı sıcaklık ortalaması : 23°C
Yıllık yağış miktarı : 700 – 900 mm

c. Batı Karadeniz Tipi

Yaz ve kış sıcaklıkları Orta ve Doğu Karadeniz tipine göre biraz daha düşüktür.
Yıllık yağış miktarı, Orta Karadeniz’dekinden daha azdır.
Kar yağışı ile don olayı Doğu ve Orta Karadeniz’e göre daha sık görülür.
Yıllık sıcaklık ortalaması : 13°C - 14°C
Ocak ayı sıcaklık ortalaması : 5°C
Temmuz ayı sıcaklık ortalaması : 21°C
Yıllık yağış miktarı : 1000-1500 mm

Karadeniz İkliminin Özellikleri

Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde görülür.
Her mevsim yağışlıdır. En çok yağış sonbahar ile kış aylarında düşer.
Türkiye’de görülen iklimler içinde yıllık yağış miktarı en fazla olandır.
Yazlar serin ve yağışlı, kışlar ılık ve yağışlı geçer.
Yıllık sıcaklık farkı azdır.
Bulutluluk oranı yüksek, güneşli gün sayısı azdır.
Karadeniz iklimi yer şekillerinin farklılığı nedeniyle 3 alt tipe ayrılmıştır.

UYARI : Karadeniz iklimi sıcaklık ve nem koşulları bakımından okyanusal iklime benzer. Bu iklim tipinde yağış miktarı dağların konumuna ve yükseltilerine bağlı olarak farklılık gösterir.

Karadeniz İkliminin Doğal Bitki Örtüsü

Sıcaklık ve yağış koşulları gür ormanların ve ormanaltı florasının gelişmesini sağlamıştır. Ancak Orta Karadeniz Bölümü’nde yıllık yağış miktarının azalmasına bağlı olarak orman örtüsü zayıflar.

Karadeniz Bölgesi Bitki Katları

Geniş yapraklı ağaçlardan oluşan orman
Geniş ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşan orman
İğne yapraklı ağaçlardan oluşan orman
Alpin çayırlar

2. Akdeniz İklimi

a. Asıl Akdeniz Tipi

Akdeniz ve Ege kıyılarında görülür.
Dağların kıyıdan hemen sonra yükseldiği yerlerde yağış miktarı artar.
Kış sıcaklığının en yüksek olduğu yerler Akdeniz kıyılarıdır.
Yıllık sıcaklık ortalaması : 18°C - 19°C
Ocak ayı sıcaklık ortalaması : 8°C - 9°C
Temmuz ayı sıcaklık ortalaması : 28°C - 30°C
Yıllık yağış miktarı : 750 – 1000 mm

b. Bozulmuş Akdeniz Tipi (Marmara Tipi)

Gelibolu Yarımadası ile Güney Marmara kıyılarında daha yaygın olan bu iklim tipi, Trakya’nın büyük bir bölümünde de görülür.
Akdeniz iklimi ile Karadeniz iklimi arasında geçiş özelliği gösterir.
Enlem farkı nedeniyle sıcaklık ortalamaları Asıl Akdeniz tipine göre düşüktür.
Kar yağışı ve don olayı Asıl Akdeniz tipine göre daha sık görülür.
Yıllık sıcaklık ortalaması : 12°C - 15°C
Ocak ayı sıcaklık ortalaması : 5°C - 6°C
Temmuz ayı sıcaklık ortalaması : 24°C
Yıllık yağış miktarı : 600 – 800 mm

UYARI : Akdeniz İkliminin Marmara tipinde sıcaklıkların daha düşük olması, enlem farkı ve kuzeyden gelen rüzgarların etkisiyle açıklanır, Karadeniz ikliminin etkisiyle yaz yağışlarında artış görülür.

Akdeniz İkliminin Özellikleri

Yazları sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer.
Kar yağışı ve don olayı ender görülür.
En yağışlı mevsim kış, en kurak mevsim yazdır.
Yaz kuraklığı belirgindir.
Akdeniz iklimi sıcaklık ortalamaları farklı olduğu için 2 tipe ayrılır.

UYARI : Akdeniz ikliminin etki alanı Akdeniz Bölgesi’nde Toros Dağları’nın varlığı nedeniyle dar, Ege Bölgesi’nde ise dağların kıyıya dik uzanması nedeniyle geniştir. 

Akdeniz İkliminin Doğal Bitki Örtüsü

Kısa, bodur ağaç ve çalılardan oluşan makilerdir. Maki bütün yıl boyunca yeşil kalır.
Makilerin yükselti sınırı enlemin etkisine bağlı olarak değişir.
Akdeniz’de 700 – 800 m
Ege’de 400 – 500 m
Güney Marmara’da ise 250 – 300 m’dir.

3. Karasal İklim

a. İç Anadolu Tipi

İç Anadolu, İç Batı Anadolu, Göller Yöresi ve Ergene Havzası’nda görülür.
Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer.
En yağışlı mevsim ilkbahardır.
Yıllık sıcaklık ortalaması : 10°C - 12°C
Ocak ayı sıcaklık ortalaması : 2°C - 4°C
Temmuz ayı sıcaklık ortalaması : 25°C
Yıllık yağış miktarı : 250 – 500 mm

b. Güneydoğu Anadolu Tipi

Türkiye’nin en sıcak iklim bölgesidir.
Yazlar çok sıcak, kurak ve uzun, kışlar ılık, yer yer soğuk ve kısa geçer.
Yaz kuraklığının en belirgin olduğu bölgedir.
Bölgenin batısında kış yağışları, doğusunda ilkbahar yağışları belirgindir.
Yıllık sıcaklık ortalaması : 15°C – 19°C
Ocak ayı sıcaklık ortalaması : 1°C - 2°C
Temmuz ayı sıcaklık ortalaması :30°C den yüksek
Yıllık yağış miktarı : 400 – 700 mm

c. Doğu Anadolu Tipi (Yazın Yağışlı Tip)

Bölgenin yüksek bölümlerinde karasal iklim özellikleri daha belirgindir.
Kışlar çok soğuk, karlı ve uzun, yazlar serin, yağışlı ve kısa geçer.
En yağışlı mevsimler, yaz ve ilkbahardır.
Kar yağışı ve don olayı çok sık görülür.
Yükseltinin etkisiyle kar yağışı diğer bölgelere göre erken başlar.
Yıllık sıcaklık ortalaması : 3°C - 6°C
Ocak ayı sıcaklık ortalaması : -12°C’den düşük
Temmuz ayı sıcaklık ortalaması :21°C - 22°C
Yıllık yağış miktarı : 400 – 600 mm

d. Doğu Anadolu Tipi (Yazları Kurak Tip)

Bölgenin Çukurda kalan alanlarında (Yukarı Fırat, Orta ve Yukarı Murat Bölümleri) kış sıcaklığı biraz daha yüksektir. Ancak İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu tipine göre kışlar sert geçer.
İlkbahar yağışları belirgindir.
Yazlar daha sıcak ve kurak geçer.
Bu iklim tipi yükseltisi düşük çöküntü ovalarında ve akarsularca derin yarılmış vadi tabanlarında görülür.
Yıllık sıcaklık ortalaması : 12°C – 12°C
Ocak ayı sıcaklık ortalaması : -8°C
Temmuz ayı sıcaklık ortalaması :25°C den yüksek
Yıllık yağış miktarı : 300 – 500 mm

Karasal İklimin Özellikleri

Kuzey Anadolu ve Toros Dağları denizel etkilerin iç bölgelere girmesini zorlaştırdığı için iç kesimlerde iklim karasallaşmıştır.
Yıllık yağış miktarı az, sıcaklık farkları belirgindir.
Karasal iklim, enlem ve yükselti farkı nedeniyle 3 tipe ayrılır:

UYARI : Karasal iklimde yaz kuraklığının görülmesi, Akdeniz yağış rejiminin etkili olduğunu gösterir.

Karasal İklimin Doğal Bitki Örtüsü

İlkbahar yağışlarıyla yeşeren, yaz kuraklığı ile fazla boy atmadan sararan ve step (bozkır) adı verilen bitki örtüsü geniş yer kaplar. Step alanlarının bir bölümü antropojendir.
Yüksek yerlerde yer yer iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar bulunur. Dağ doruklarına yakın yerlerde düşük sıcaklık nedeniyle dağ çayırları yer alır.
Antropojen Step (Bozkır) : Ağaçların tahrip edildiği alanlarda gelişen steplere antropojen step (bozkır) adı verilir.Türkiyede Görülen İklim Tipleri Resimleri

 • 42
  Türkiyede Görülen İklim Tipleri Haritası 3 yıl önce

  Türkiyede Görülen İklim Tipleri Haritası

 • 26
  Türkiye iklim haritası 3 yıl önce

  Türkiye iklim haritası

  3 yıl önce Türlkiye'de en yaygın karasal iklim görülür. İç anadolu civarında ılıman karasal iklim hakimken doğu anadoluda sert karasal iklim gözlenir.

Türkiyede Görülen İklim Tipleri Sunumları

 • 27
  Önizleme: 3 yıl önce

  Türkiye İklimi Sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  TÜRKİYE İKLİMİTürkiye'de gerek matematik konumun gerekse özel konumun etkisiyle birden fazla iklim görülür. Orta kuşakta bulunması sebebiyle dört mevsim belirgin olarak görülür. Ülkemiz genelde Akdeniz ikliminin etkisine girdiğinden kurak özelliği taşır. Türkiye'nin iklimi çeşitli faktörlerin etkisindedir.1)YÜKSELTİÜlkemizin ortalama yükseltisi oldukça fazladır. Yükselti batıdan doğuya doğru gittikçe azaldığından iklimde batıdan doğuya doğru gittikçe ....Bunun yanında yükselti kısa mesafelerde değişiklik göstermektedir.Bu da birden fazla iklimin görülmesine neden olur. 2)DAĞLARIN UZANIŞ YÖNÜK.Anadolu dağlarının Karadeniz'e Toroslar’ın da Akdeniz'e paralel uzanmaları kuzeyleri ve güzeyden gelen nemli hava kütlelerinin iç kısımlara girmesini engeller. Bu da kıyı ile iç kesimler arasında iklim farklılıklarına neden olmaktadır. Ege bölgesinde dağların kıyıya dik uzanması Orta Karadeniz'de ise yükseltinin iç kesimlerden başlaması nedeniyle denizin etkisi iç kısımlara girer.3)ÜÇ TARAFININ DENİZLERLE ÇEVRİLİ OLMASIÜlkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olmasının denizlerle çevrili olmasından dolayı çeşitli iklimler aynı anda görülmektedir. Yine Marmara'da aynı anda üç iklim görülür. Bütün bu durumlar tüm çeşitliliğinin fazla olmasına neden olmuştur.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  2. Sayfa
  TÜRKİYE'DE İKLİM ELEMANLARIA)SICAKLIKTürkiye'de sıcaklığın dağılışı üzerinde enlem yükselti denize göre konum karasallık denizellik gibi faktörlerin etkisi vardır. Kuzey kıyılarımızla güzey kıyılarımız arasında yaklaşık 6 derecelik fark vardır.Türkiye'de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı:1-Deniz genlik nedeni ile kıyı kesimleri iç kesimlerden sıcaktır. En düşük sıcaklık değerleri D.Anadolu'da görülür.2-Enleme bağlı olarak sıcaklık güneyden kuzeye doğru azalır.3-En yüksek sıcaklıklara Güzey D. Anadolu. ve Akdeniz'de rastlanır.4-Ortalama sıcaklıklar karasallık enlem ve yükseltiye bağlı olarak azalır.Türkiye'de Ocak Ayı Ortalama Sıcaklık Dağılışı:1-Bu ayda en yüksek sıcaklık enlem ve denizellik nedeniyle Akdeniz kıyılarında görülür. (10 derece)2-Kıyıdan iç kesimlere ve batıdan doğuya doğru gittikçe sıcaklık düşer.3-Bu ayda en düşük değerlere Erzurum-Kars Böl. rastlanır.(-10 derece)Türkiye'de Temmuz Ayı Sıcaklık Dağılışı:1-Bu ayda bütün bölgelerde sıcaklık. yüksektir. Ancak özel ve matm. konum nedeniyle bölgeler arasında farklılıklar görülür.En yüksek sıc. değerlerine G.D And.'da rastlanır.En düşük sıc. değerlerine ise D.And. Bölg.'de platoluk alanlarında rastlanır.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  3. Sayfa


  4. Sayfa
  B)NEMLİLİK VE YAĞIŞ1- Türkiye'de nem ve yağışın dağılışı ile emlem yükselti denizellik karasallık dağların uzanış yönü gibi faktörlerin dağılışı paralellik vardır.2- Nem oranının en yüksek olduğu yerler Karadeniz Marmara Ege Ve Akdeniz dir.3- Türkiye genelinde yağış dağılımı neme bağlıdır.4- Yağışın en fazla olduğu yerler Karadeniz kıyıları Batı Akdeniz Menteşe Bölgesi ve Hakkari yöresidir.En az olduğu yerler ise Tuz Gölü ve çevresi ve Trakya yöresidir.5- Türkiye'de kar yağışları şu şekildedir.Akdeniz ve Ege kıyıları 1-2 günMarmara ve Karadeniz 10-20 günİç ve G.D. And. Bölgesi 20-40 günD.Anadolu bölgesi 100 günstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  5. Sayfa
  TÜRKİYE'DE GÖRÜLEN İKLİMLER1-AKDENİZ İKLİMİBölgede yazları sıcak ve kurak geçer kışları ılık ve yağışlı geçer. Yıllık sıcaklık ortalaması 18 derecedir. Kıyıda yıllık yağış miktarı 1000 mm'dir.En fazla yağış kış mevsiminde en az yazın düşer. Yazların kurak geçmesi alçalıcı hava hareketlerinin sonucudur. Kıyıdan iç kesimlere doğru gittikçe yükseltinin etkisiyle karasallaşma artar. Kışlar daha şiddetli geçer. (Göller yöresi ve Teke yöresi)Yağış ve sıcaklık azalır. Bitki örtüsü maki'dir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  6. Sayfa
  2-EGE İKLİMİBölgede iki türlü iklim görülür:a- Kıyı Ege:Tipik Akdeniz iklimi görülür. Yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık ve yağışlı geçer. Yıllık yağış miktarı 700-800 mm'dir. Sıcaklık ortalama 17-18 derecedir. Dağların uzanışından dolayı yayılma alanı geniştir.b- İç Batı Andl:Yükseltinin fazla olmasından dolayı karasal iklim özellikleri görülür.Kışlar daha soğuk ve kar yağışlı geçer. Yıllık yağış miktarı 500-700 mm'dir. Bitki örtüsü bozkır'dırstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  7. Sayfa
  3-MARMARA BÖLGESİBölgenin özel konumu dolayısıyla üç çeşit iklim görülür. Bölgenin kuzey kıyılarında bozulmuş Karadeniz iklimi Trakya’nın iç kesimlerinde karasal iklim G.Marmara da ise bozulmuş Akdeniz iklimi görülür.Yıllık yağış miktarı 600-700 mm'dir. Sıcaklık ortalaması 15-16 derecedir.Bitki örtüsü Kuzeyde orman iç kesimlerde bozkır G.Marmara'da ise makidir.style.visibilitystyle.visibility

  8. Sayfa
  4-KARADENİZ BÖLGESİBölgede ılıman okyanus ikliminin özellikleri görülür. Her mevsim yağışlıdır.Yazlar serin kışlar ılık geçer. Bölgede yıllık sıcaklık farkı azdır. Kıyı ile iç kesimler arasında iklim farklılıkları oluşur. Kıyı kesimde dağların konumu nedeniyle bölümler arasında farklılıklar vardır. Yağış miktarı D.Karadeniz'de 2000-2500 mm'dir. Orta Karadeniz'de 800-900 mm B.Karadeniz'de 1000-1500 mm'dir. Yağışların bu şekilde dağılımın da dağların yükseltisi hakim yönü ve yamaçların konumu etkilidir.İç kesimlere gidildikçe denin ikliminin etkisi azalır. İklim daha da karasallaşır. Bitki örtüsü bozkır olur. Sıcaklık ve yağış azalır.Bölgece yıllık sıc. ortl. 14-15 derecedir. Bu D.Karadeniz'de daha fazladır. Bitki örtüsü genel olarak ormandır.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  9. Sayfa
  5-İÇ ANADOLU BÖLGESİ:Bölgede karasal iklim özellikleri görülür.Akdeniz iklimi ile şiddetli karasal iklim arasında geçiş özelliği gösterir. Yazlar sıcak ve kurak geçerken kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Doğuya gidildikçe yükselti ile birlikte karasallıkta artar. Ülkemizin en az yağış alan bölgesidir. Yıllık yağış miktarı 300-400 mm'dir. Bölgede görülen yağışlar konveksiyonel karakterdedir. Bu yağışlara kırkikindi yağışları denir. Yıllık sıcaklık ortalaması 9-11 derecedir. Bitki örtüsü alçak kesimlerde bozkır yükseklerde ormandır. Bölgeye en fazla yağış İlkbaharda görülür.style.visibilitystyle.visibility

  10. Sayfa
  6-DOĞU ANADOLU BÖLGESİ:Sert karasal iklim özellikleri görülür. Kışlar çok uzun soğuk ve kar yağışlı geçerken yazlar kısa ve sıcak geçer. Bölgenin bölümleri arasında iklimlerde farklılıklar gösterir. Bunun sebebi yüzey şekillerinin kısa mesafelerde değişiklik farklılıkları gösterir. Bunun sebebi yüzey şekillerinin kısa mesafelerde değişiklik göstermesinden kaynaklanır. Bölgenin güneyi kuzeyden daha sıcaktır. Bundan enlem etkilidir. Bölgenin en yağışlı yöresi Erzurum-Kars bölgesidir. Yağışlar en fazla yaz mevsiminde görülür.Yıllık yağış miktarı 500-600 mm'dir.Yıllık sıcaklık ortalaması 4-5 derecedir.Baki örtüsü alçak kesimlerde bozkır yüksek kesimlerde orman ve dağ çayırları şeklindedir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  11. Sayfa
  7-GÜNEYDOĞU ANADOLUÖzellikle bölgenin batı kesiminde Akdeniz ikliminin özellikleri görülür. Yazlar sıcak ve kuraktır. Kışlar daha ılık geçer. Doğuya ve iç kesimlere gidildikçe karasal iklimin etkisi görülmeye başlar. Kışlar daha soğuk ve kar yağışlıdır.Bölgeye yağışın çoğu kış aylarında düşer. Yıllık yağış miktarı 400-500 mm'dir: Yıllık sıcaklık ortalama 15-16 derecedir. Yaz aylarında şiddetli kuraklık dolayısıyla fazla buharlaşma görülür. Bölgede buharlaşan hava kütlelerine kapalı olmasına bağlıdır.Bitki örtüsü batı kesimde maki alçak kesimlerde bozkır yükseklere çıkıldıkça orman görülür.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  12. Sayfa
  TÜRKİYE'NİN İKLİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR1- Ülkemizde iklim çeşitliliğinin en fazla olduğu bölge Marmara bölgesidir.2- Bağıl nemliliğin en fazla olduğu bölgemiz Karadeniz en az olduğu bölge ise G.Doğ.Anadolu bölgesidir.3- Bulutluğun en fazla olduğu bölge Karadeniz en az olduğu bölge ise Akdeniz4- Yaz mevsiminin en uzun sürdüğü bölgemiz Akdeniz en az D.Anadolu5- Buharlaşmanın en fazla olduğu bölge G.D.Anad. en az olduğu bölge Karadeniz6- Yıllık yağış miktarının en fazla olduğu Karadeniz en az olduğu bölge İç Anadolu bölgesi7- Ülkemizde yaz yağışlarının en fazla görüldüğü bölge D.Anadolu bölgesi8- Yaz mevsiminde kuraklığın en fazla görüldüğü bölge G.Doğu And. en az görüldüğü bölgemiz Karadeniz9- Kış sıcaklık ortalaması İç ve D.Anadolu'da 0 derecenin altına düşerken G.Doğu And.'da düşmez.10- Yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu bölgemiz Karadeniz iken az fazla olduğu bölge D.Anadolu'dur.11- Kış sıcaklarının en yüksek olduğu bölge Akdeniz iken en düşük olduğu bölge D.Anadolu'dur.12- Yıllık indirgeniş sıcaklarının en fazla olduğu bölge G.D.Anadolu en az olduğu bölge Marmara'dırstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

 • 2
  Önizleme: 3 yıl önce

  Türkiyede görülen iklim tipleri ve özellikleri sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  TÜRKİYE’DE İKLİM TİPLERİ (ÇEŞİTLERİ)Gökmen ÖZER/Coğrafya ÖğretmeniKars Selim Şehit Teğmen Gökhan Yaşartürk LisesiElazığ Keban Barajı

  2. Sayfa
  Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmenistyle.visibilityppt_xppt_y

  3. Sayfa
  Türkiye’de Görülen İklim TipleriGökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

  4. Sayfa
  A- KARASAL İKLİMBu iklim tipi:Gökmen ÖZER/Coğrafya ÖğretmeniBu iklim tipinde yıllık sıcaklık farkı fazladır.Bu iklim tipi iki alt gruba ayrılır.

  5. Sayfa
  A1- Ilıman Karasal İklimBu İklim tipine;Gökmen ÖZER/Coğrafya ÖğretmeniSert Karasal İklimIlıman Karasal

  6. Sayfa
  Ilıman Karasal İklimin ÖzellikleriGökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

  7. Sayfa
  A2- Sert Karasal İklimBu İklim tipi;Gökmen ÖZER/Coğrafya ÖğretmeniSert Karasal İklimIlıman Karasal

  8. Sayfa
  Sert Karasal İklimin ÖzellikleriGökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

  9. Sayfa
  Kars ile Sivas’ın sıcaklık ve yağış grafiğini karşılaştırınız?Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

  10. Sayfa
  Aşağıda verilen Kars ile Ankara’nın yağış grafiklerini karşılaştırınız?Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

  11. Sayfa
  B- AKDENİZ İKLİMİGökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

  12. Sayfa
  Akdeniz İkliminin ÖzellikleriGökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

  13. Sayfa
  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri yandaki grafiği inceleyerek uygun sözcüklerle tamamlayınız? (Etkinlik sayfa:164)Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni-En sıcak ay…………………….Bu ayda sıcaklık ortalamaları…………………………-En soğuk ay……………………. Bu ayda sıcaklık ortalamaları…………………-En fazla yağış……………………mevsiminde düşer.-En az yağış …………………….mevsiminde düşer.- Antalya’da……………………………görülür.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  14. Sayfa
  Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmenistyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  15. Sayfa
  Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

  16. Sayfa
  {7DF18680-E054-41AD-8BC1-D1AEF772440D}İLAKDENİZKARADENİZKARASALAYDINSİVASDİYARBAKIRRİZEEDİRNEMERSİNORDUBURSAKAYSERİETKİNLİKAşağıdaki illerimizde hangi iklim tiplerinin görüldüğünü söyleyiniz.Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmenistyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  17. Sayfa
  Aşağıdaki doğal bitki örtüsünün numarasını yandaki parantez içerisine yazınız ?(……..) Karasal iklim 1.Maki(……..) Karadeniz İklimi 2. Bozkır(……..) Akdeniz İklimi 3. OrmanGökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmenistyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  18. Sayfa
  Etkinlik sayfa: 166{8A107856-5554-42FB-B03E-39F5DBC370BA}İLYıllık Sıcaklık Ortalaması (c)ilYıllık sıcaklık ortalamasıSıcaklıklarının farklı olmasının nedenleriAğrı6,2Ankara11,9Yükseklik farkıSamsun14,3Antalya18,4Sinop14,1Erzurum4Konya11,9Mersin19,2Hakkari10,3Hatay18,2Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmenistyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  19. Sayfa
  SORU1Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmenistyle.visibilityppt_xppt_y

  20. Sayfa
  Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmenistyle.visibilityppt_xppt_y

  21. Sayfa
  Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmenistyle.visibilityppt_xppt_y

  22. Sayfa
  Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmenistyle.visibilityppt_xppt_y

  23. Sayfa
  Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmenistyle.visibilityppt_xppt_y

  24. Sayfa
  Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmenistyle.visibilityppt_xppt_y

  25. Sayfa
  Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmenistyle.visibilityppt_xppt_y

  26. Sayfa
  Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmenistyle.visibilityppt_xppt_y

  27. Sayfa
  Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmenistyle.visibilityppt_xppt_y

  28. Sayfa
  Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmenistyle.visibilityppt_xppt_y

  29. Sayfa
  Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmenistyle.visibilityppt_xppt_y

  30. Sayfa
  Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmenistyle.visibilityppt_xppt_y

  31. Sayfa
  Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmenistyle.visibilityppt_xppt_y

  32. Sayfa
  Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmenistyle.visibilityppt_xppt_y

  33. Sayfa
  Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmenistyle.visibilityppt_xppt_y

  34. Sayfa
  Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmenistyle.visibilityppt_xppt_y

  35. Sayfa
  Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmenistyle.visibilityppt_xppt_y

  36. Sayfa
  Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmenistyle.visibilityppt_xppt_y

  37. Sayfa
  Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmenistyle.visibilityppt_xppt_y

  38. Sayfa
  Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmenistyle.visibilityppt_xppt_y

  39. Sayfa
  Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmenistyle.visibilityppt_xppt_y

  40. Sayfa
  Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmenistyle.visibilityppt_xppt_y

  41. Sayfa
  Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmenistyle.visibilityppt_xppt_y

  42. Sayfa
  Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmenistyle.visibilityppt_xppt_y

  43. Sayfa
  Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmenistyle.visibilityppt_xppt_y

  44. Sayfa
  Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmenistyle.visibilityppt_xppt_y

Türkiyede Görülen İklim Tipleri Videoları

 • 2
  2 ay önce

  Türkiye’de Görülen İklim Tipleri Konu Anlatımı Videosu

 • 1
  2 ay önce

  TÜRKİYE İKLİMİ 1 ( 10 dakikada)

Türkiyede Görülen İklim Tipleri Soru & Cevap

 • 12

  3 yıl önce

  Soru : Türkiyede en yaygın görülen iklim tipi nedir?
  Türkiyede en yaygin gorulen iklim tipi nedir?

  1 yıl önce
  Karasal iklim
  3 yıl önce
  Karasal
  3 yıl önce
  karasal iklim
  3 yıl önce
  kkkkkkkarasal iklim
  3 yıl önce
  karaslan iklim tipidir. bu arada herkeze http://www.odevi.org sitesini öneriyorum çok güzel bi sitedir ödev sitesidir paralı değil dir puanlı dır soru cevaplayacağız puanımız olacak........ ya herkezi çok istiyoruz orda
 • 1

  1 yıl önce

  Soru : türkiye'de ki en ılıman iklim hangisidir?

Türkiyede Görülen İklim Tipleri Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Türkiyede Görülen İklim Tipleri Haritası